Κανονισμός

 • Κανονισμός Λειτουργίας Φροντιστηρίου

  Ο μαθητής που εμπιστεύτηκε στο Φροντιστήριο μας την επιτυχία του πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει ότι αναλαμβάνει ένα σύνολο υποχρεώσεων και παράλληλα απολαμβάνει δικαιωμάτων που συνθέτουν τον ιστό λειτουργίας του Φροντιστηρίου
  • Κάθε μαθητής οφείλει να παρακολουθεί ανελλιπώς τα μαθήματα με προσοχή και να μελετά την ύλη που διδάσκεται.
  • Κάθε μαθητής οφείλει να λύνει τις ασκήσεις που κάθε φορά ορίζονται από τον καθηγητή του, να τηρεί με επιμέλεια τα τετράδια των ασκήσεων  και σημειώσεων κάθε μαθήματος, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί με άνεση τα μαθήματα.
  • Οι μαθητές υποχρεώνονται να παίρνουν μέρος στα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου καθώς και στα έκτακτα μαθήματα.
  • Για κάθε απουσία του μαθητή ενημερώνεται άμεσα ο γονέας.
  • Οι γονείς μπορούν να έχουν προσωπική και ιδιαίτερη ενημέρωση από κάθε καθηγητή ξεχωριστά.
  • Οι τακτικές ενημερώσεις γίνονται τέσσερις φορές τον χρόνο.
  • Η Δ/νση έχει τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς, είναι πάντα στην διάθεση τους, με υπευθυνότητα και απόλυτη ειλικρίνεια να τους ενημερώσει για την επίδοση και τα προβλήματα των παιδιών τους ,υποδεικνύοντας παράλληλα τρόπους και μεθόδους αντιμετώπισής τους.
  • Οι μαθητές  οφείλουν  να προσέρχονται με απόλυτη ησυχία στο μάθημα, απαγορεύεται ο θόρυβος στις σκάλες, αλλά και στο φροντιστήριο.
  Από τη γραμματεία μας θα σας δοθεί μια αίτηση εγγραφής, η οποία θα πρέπει να παραδοθεί στο φροντιστήριό μας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη πριν την έναρξη των μαθημάτων.

  Ο μαθητής ή οι γονείς του μπορούν να επιλέξουν όλο το πακέτο των μαθημάτων της κάθε τάξης του φροντιστηρίου ή κάποια από τις ομάδες μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορεί αν κριθεί αναγκαίο να αλλάξουν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας μεταξύ των μαθημάτων της ίδιας ομάδας.
  Τα χειμερινά τμήματα ξεκινούν την δεύτερη εβδομάδα του τον Σεπτέμβριο και συμπίπτουν με το τέλος της σχολικής χρονιάς μετά την περίοδο των καλοκαιρινών εξετάσεων. Κάποια τμήματα μπορεί να δημιουργηθούν και στη μέση της σχολικής χρονιάς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

  Στις εθνικές εορτές και στις επίσημες σχολικές αργίες το φροντιστήριο παραμένει κλειστό και δεν γίνεται μάθημα.

  Η ώρα διδασκαλίας είναι 50 λεπτά.

  Τα τμήματά μας είναι 7-μελή και οι ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα καθορίζονται από τα προγράμματα σπουδών κάθε τάξης.
  Η διακοπή φοίτησης θα πρέπει να γίνει γραπτώς στην γραμματεία του φροντιστηρίου μας.

  Η Διεύθυνση του φροντιστηρίου μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή κάποιο μαθητή από το φροντιστήριο εξηγώντας του τους λόγους.