Γ' Λυκείου

 • Πρόγραμμα - Γ' Λυκείου

 •     Οικονομίας & Πληροφορικής
      Βασικά Μαθήματα
  • Έκθεση - Λογοτεχνία
   3 ώρες ανά εβδομάδα
  • Μαθηματικά
   4 ώρες ανά εβδομάδα
  • Α.Ε.Π.Π.
   2 ώρες ανά εβδομάδα
      Μαθήματα Επιλογής
  • Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
   2 ώρες ανά εβδομάδα
 •     Θετικών Σπουδών
      Βασικά Μαθήματα
  • Έκθεση - Λογοτεχνία
   3 ώρες ανά εβδομάδα
  • Φυσική
   4 ώρες ανά εβδομάδα
  • Χημεία
   3 ώρες ανά εβδομάδα
      Μαθήματα Επιλογής
  • Μαθηματικά Προσανατολισμού
   4 ώρες ανά εβδομάδα
  • Βιολογία Προσανατολισμού
   3 ώρες ανά εβδομάδα
 •     Ανθρωπιστικών Σπουδών
      Βασικά Μαθήματα
  • Έκθεση - Λογοτεχνία
   3 ώρες ανά εβδομάδα
  • Αρχαία Προσανατολισμού
   5 ώρες ανά εβδομάδα
  • Ιστορία Προσανατολισμού
   3 ώρες ανά εβδομάδα
      Μαθήματα Επιλογής
  • Κοινωνιολογία
   2 ώρες ανά εβδομάδα
 •     Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)
  • Μαθηματικά
   3 ώρες ανά εβδομάδα
  • Έκθεση - Λογοτεχνία
   2 ώρες ανά εβδομάδα
  • Ειδικότητα
   2 ώρες ανά εβδομάδα