Β' Λυκείου

 • Πρόγραμμα - Β' Λυκείου

 •     Θετικών Σπουδών
  • Μαθηματικά Προσανατολισμού
   2 ώρες ανά εβδομάδα
  • Φυσική Προσανατολισμού
   2 ώρες ανά εβδομάδα
  • Φυσική Γενική Παιδείας
   1 ώρα ανά εβδομάδα
  • Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
   2 ώρες ανά εβδομάδα
  • Έκθεση
   2 ώρες ανά εβδομάδα
  • Χημεία Γενικής Παιδείας
   1 ώρα ανά εβδομάδα
 •     Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Αρχαία Προσανατολισμού
   4 ώρες ανά εβδομάδα
  • Φυσική Γενικής Παιδείας
   1 ώρα ανά εβδομάδα
  • Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
   2 ώρες ανά εβδομάδα
  • Έκθεση
   2 ώρες ανά εβδομάδα
  • Χημεία Γενικής Παιδείας
   1 ώρα ανά εβδομάδα
  • Ιστορία
   2 ώρες ανά εβδομάδα