Α' Λυκείου

 • Πρόγραμμα - Α' Λυκείου

  • Άλγεβρα
   2 ώρες ανά εβδομάδα
  • Αρχαία
   2 ώρες ανά εβδομάδα
  • Φυσική
   2 ώρες ανά εβδομάδα
  • Έκθεση
   2 ώρες ανά εβδομάδα
  • Γεωμετρία
   1 ώρα ανά εβδομάδα
  • Χημεία
   1 ώρα ανά εβδομάδα