Γ' Γυμνασίου

 • Πρόγραμμα - Γ' Γυμνασίου

  • Μαθηματικά
   3 ώρες ανά εβδομάδα
  • Φυσική- Χημεία
   1 ώρα ανά εβδομάδα
  • Έκθεση
   1 ώρα ανά εβδομάδα
  • Αρχαία
   1 ώρα ανά εβδομάδα
  • Κείμενα
   1 ώρα ανά εβδομάδα