Α' Γυμνασίου

 • Πρόγραμμα - Α' Γυμνασίου

  • Μαθηματικά
   2 ώρες ανά εβδομάδα
  • Αρχαία
   1 ώρα ανά εβδομάδα
  • Έκθεση
   1 ώρα ανά εβδομάδα
  • Κείμενα
   1 ώρα ανά εβδομάδα