Υπεύθυνος τμήματος

 • Υπεύθυνος τμήματος

  εξασφαλίζοντας στο μαθητή μας όλες τις δυνατές εγγυήσεις για το μέλλον του

  Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που τα Φροντιστήρια “ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ” προσφέρουν, καθιερώθηκε ο ρόλος του υπευθύνου τμήματος.

  Πρόκειται για κάποιον ειδικά επιλεγμένο και εκπαιδευμένο καθηγητή του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής και ο οποίος έχει την υποχρέωση, υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Σπουδών:

  • Να παρακολουθεί σε συνεργασία με τους καθηγητές την επίδοση των μαθητών
  • Να ενημερώνει τακτικά και εκτάκτως για κάθε μεταβολή – θετική ή αρνητική – της προόδου του μαθητή
  • Να προτείνει τρόπους παρέμβασης, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα
  • Να εντοπίζει προβλήματα ή παράπονα των μαθητών, και να ενημερώνει τη Διεύθυνση Σπουδών