Διαγωνίσματα

 • Διαγωνίσματα

  επειδή η επιτυχία είναι θέμα σωστής προετοιμασίας...

  Αποτελεί υποχρέωση των μαθητών η συμμετοχή τους στα διαγωνίσματα, αφενός γιατί παρακολουθείται η εκπαιδευτική τους πορεία κατά τρόπο έγκυρο και αξιόπιστο και αφετέρου γιατί αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την απόκτηση εμπειρίας στο γραπτό λόγο.

  Μαθητής που θα προσέρχεται σε διαγώνισμα με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 10 λεπτών δε θα γίνεται δεκτός. Οι μαθητές μπορούν να αποχωρήσουν από το χώρο εξέτασης 60 λεπτά μετά την ανακοίνωση των θεμάτων.

  Τα Φροντιστήρια “ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ” έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών που απουσίασαν από το διαγώνισμα.
  Οι απαντήσεις – λύσεις των θεμάτων δίνονται στους μαθητές το αργότερο την επόμενη μέρα από τη γραμματεία.

  Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διορθώσουν τα γραπτά το αργότερο σε 15 μέρες. Παράλληλα, αναλύουν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τον τρόπο που οι ίδιοι κρίνουν ως εποικοδομητικό.

  Αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση των μαθητών να αναφέρουν στο Διευθυντή Σπουδών ή στη γραμματεία κάθε γεγονός ή συμπεριφορά που διατάραξε την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνίσματος.

  Επειδή η επιτυχία είναι θέμα σωστής προετοιμασίας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούνται 3ωρα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα, με επιτήρηση και συνθήκες Πανελληνίων Εξετάσεων.