Ολιγομελή Τμήματα

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μαθητών και διδασκόντων

Αποκλειστικά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα! Παρόλο που η χωροταξική διαρρύθμιση των αιθουσών του φροντιστηρίου μας επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευόμενων, κρατάμε τα τμήματα ολιγομελή για την την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος και την πρόοδο των μαθητών με τον ίδιο ρυθμό. Έτσι επιτυγχάνεται και η καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών. Για την συγκρότηση των τμημάτων εξετάζουμε το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο σε κάθε τμήμα, προκειμένου να ενισχύει την ροή του μαθήματος, για μια πιο εποικοδομητική διδασκαλία.

Στο φροντιστήριο μας επιδιώκουμε οι μαθητές μας να βρίσκονται σε ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον. Το μάθημα δεν γίνεται μόνο σε θρανία, αλλά σε τραπέζια διδασκαλίας, αναλόγως την περίπτωση. Ο καθηγητής δεν στέκεται απόμακρος , αλλά προσεγγίζει τον μαθητή με φιλικότητα και ευαισθησία, επιδιώκοντας έτσι, όχι μόνο την μόρφωση ,αλλά και την σωστή διαπαιδαγώγηση των μαθητών, χάρη στο υψηλό επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και καθηγητή.

Διεθνείς και εγχώριες έρευνες έχουν διαχρονικά αποδείξει ότι τα παιδιά που δουλεύουν σε μικρές και διαβαθμισμένες ομάδες χωρίς τη σειριακή διάταξη των θρανίων αναπτύσσουν πιο αποτελεσματικά το πνεύμα της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητή και καθηγητή.