Κανονισμός Λειτουργίας Φροντιστηρίου

Ο μαθητής που εμπιστεύτηκε στο Φροντιστήριο μας την επιτυχία του πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει ότι αναλαμβάνει ένα σύνολο υποχρεώσεων και παράλληλα απολαμβάνει δικαιωμάτων που συνθέτουν τον ιστό λειτουργίας του Φροντιστηρίου