7 Λόγοι για να μας επιλέξετε

 1. Συνεχή Επαναληπτικά Διαγωνίσματα.
  Επειδή η επιτυχία είναι θέμα σωστής προετοιμασίας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούνται 3ωρα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα, με επιτήρηση και συνθήκες Πανελληνίων Εξετάσεων
 2. Πλήρης Σειρά Συγγραμμάτων.
  Βιβλία και βοηθήματα, όλων των τάξεων και μαθημάτων, που είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Γραμμένα από μάχιμους εκπαιδευτικούς βοηθούν στην καλύτερη αφομοίωση της ύλης, διευρύνουν την αντίληψη και την κριτική σκέψη των μαθητών
 3. Πλήρης Αξιοποίηση του Internet.
  Με μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και ένα online σύστημα ανταλλαγής σημειώσεων και ασκήσεων, οι μαθητές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους καθηγητές και έχουν όση βοήθεια χρειάζονται, όπου και αν βρίσκονται
 4. Συστηματική Ενημέρωση.
  Με συνεχή και ποικιλόμορφη πληροφόρηση: τρεις οργανωμένες προσωπικές ενημερώσεις γονέων, άμεση τηλεφωνική ενημέρωση για απουσίες και επαναληπτικά διαγωνίσματα, μηνιαία ταχυδρομική αποστολή γραπτής αναφοράς προόδου και online ενημέρωση
 5. Επαγγελματικός & Επιστημονικός Προσανατολισμός.
  Με εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτικές εκδρομές, online τεστ ατομικών και επαγγελματικών κλίσεων, αλλά και ατομικό ραντεβού για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με κάθε απόφοιτο μας
 6. Αποκλειστικά Κλειστά – Ολιγομελή τμήματα.
  Με μικρό αριθμό μαθητών που συνδυάζουν την ομαδική δουλειά με την ατομική φροντίδα πετυχαίνοντας πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα για όλους
 7. Έμπειροι Καθηγητές.
  Με πολυετή εμπειρία και επαγγελματική φροντιστηριακή νοοτροπία παρέχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για κάθε μαθητή! Στο επίκεντρο της λειτουργίας τους βρίσκεται πάντα ο μαθητής, οι ανάγκες, οι αγωνίες και φυσικά… η επίτευξη των στόχων του!