• Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

   

  Το πρώτο βήμα για την επιτυχία!

  17 χρόνια δίπλα στον μαθητή

  17 χρόνια δίπλα στην οικογένεια

  Το ποσοστό επιτυχίας πιστοποιεί την ποιότητα σπουδών στο φροντιστήριό μας το οποίο πρωτοπορεί στα εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης μας!

 • Προγράμματα σπουδών

  Φροντιστήριο Χρήστος Παππούς | Πρόγραμμα - Α' Γυμνασίου  Φροντιστήριο Χρήστος Παππούς | Πρόγραμμα - Β' Γυμνασίου  Φροντιστήριο Χρήστος Παππούς | Πρόγραμμα - Γ' Γυμνασίου  Φροντιστήριο Χρήστος Παππούς | Πρόγραμμα - Α' Λυκείου  Φροντιστήριο Χρήστος Παππούς | Πρόγραμμα - Β' Λυκείου  Φροντιστήριο Χρήστος Παππούς | Πρόγραμμα - Γ' Λυκείου