Πληροφορίες φοίτησης

 • Πληροφορίες φοίτησης

  Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους. Σε περίπτωση αδυναμίας τους να προσέλθουν στο μάθημα κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται η Γραμματεία.

  Επιπλέον, θεωρείται απολύτως αναγκαίο οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διεργασία και να προσέρχονται επαρκώς προετοιμασμένοι στα μαθήματα και στα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου. Μόνο όταν πληρούνται οι παραπάνω βασικές προϋποθέσεις η εκπαιδευτική πρόταση επιτυχίας των Φροντιστηρίων “ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ” καθίσταται αποτελεσματική.

  Σε κάθε περίπτωση απουσίας από το μάθημα, το φροντιστήριο υποχρεούται να ενημερώσει τους κηδεμόνες του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα η απουσία καταγράφεται σε ηλεκτρονικό αρχείο, ώστε να είναι στη διάθεση του κηδεμόνα, όποτε εκείνος το επιθυμήσει.

  Οι ημέρες αργίας του φροντιστηρίου συμπίπτουν με εκείνες των δημόσιων σχολείων, εκτός από τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα, στις οποίες τα μαθήματα σταματούν από τις 24/12 έως και 2/1 και από Μ. Πέμπτη έως και Τρίτη του Πάσχα αντίστοιχα.

   Οι μαθητές  είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Εφόσον κάποιος μαθητής καθυστερήσει, ο καθηγητής έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο του στην αίθουσα. Το φροντιστήριο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς των μαθητών που επανειλημμένα καθυστερούν στο μάθημα.

  Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του φροντιστηρίου και να μην προξενούν ζημιές.

  Τα κινητά τηλέφωνα μαθητών πρέπει να είναι απενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

  Γενικά, όλοι οφείλουμε να συμβάλλουμε με τις δυνάμεις μας στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου η εκπαιδευτική διεργασία της μάθησης  θα βρει γόνιμες συνθήκες  για να καλλιεργηθεί.