Κανονισμός

 • Κανονισμός Λειτουργίας Φροντιστηρίου

  Ο μαθητής που εμπιστεύτηκε στο Φροντιστήριο μας την επιτυχία του πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει ότι αναλαμβάνει ένα σύνολο υποχρεώσεων και παράλληλα απολαμβάνει δικαιωμάτων που συνθέτουν τον ιστό λειτουργίας του Φροντιστηρίου
  • Κάθε μαθητής οφείλει να παρακολουθεί ανελλιπώς τα μαθήματα με προσοχή και να μελετά την ύλη που διδάσκεται.
  • Κάθε μαθητής οφείλει να λύνει τις ασκήσεις που κάθε φορά ορίζονται από τον καθηγητή του, να τηρεί με επιμέλεια τα τετράδια των ασκήσεων  και σημειώσεων κάθε μαθήματος, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί με άνεση τα μαθήματα και να μην γίνεται αιτία καθυστέρησης του τμήματος.
  • Οι μαθητές υποχρεώνονται να παίρνουν μέρος στα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου καθώς και στα έκτακτα μαθήματα.
  • Με βάση την επίδοση των μαθητών γίνονται  ανακατατάξεις τμημάτων τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο ώστε τα τμήματα, εκτός από ολιγομελή να είναι και ομοιογενή.
  • Οι γονείς ενημερώνονται κάθε εβδομάδα για τις απουσίες των μαθητών.
  • Οι γονείς μπορούν να έχουν προσωπική και ιδιαίτερη ενημέρωση από κάθε καθηγητή ξεχωριστά,  συγκεκριμένες μέρες και ωρες (ακολουθούν παρακάτω).
  • Οι τακτικές ενημερώσεις γίνονται τέσσερις φορές τον χρόνο. Πρώτη τακτική ενημέρωση από όλους τους καθηγητές στο χώρο του φροντιστηρίου Σάββατο 13/12/2008  18.00-20.00μ.μ.
  • Η Δ/νση έχει τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς, είναι πάντα στην διάθεση τους, με υπευθυνότητα και απόλυτη ειλικρίνεια να τους ενημερώσει για την επίδοση και τα προβλήματα των παιδιών τους ,υποδεικνύοντας παράλληλα τρόπους και μεθόδους εξάλειψής τους.
  • Οι μαθητές  οφείλουν  να προσέρχονται με απόλυτη ησυχία στο μάθημα, απαγορεύεται ο θόρυβος στις σκάλες, αλλά και στο φροντιστήριο.
  • Στην διάρκεια του μαθήματος  απαγορεύεται αυστηρά ,να είναι ανοικτά τα κινητά, καθώς και να έχουν οι μαθητές στην τάξη αναψυκτικά ,καφέ, σνάκ, ποτήρια με νερό.
  • Κάθε   2 διδακτικές ώρες και μόνο υπάρχει ένα δεκάλεπτο διάλειμμα.
  • Στην διάρκεια του διαλείμματος επιτρέπεται η ήσυχη παραμονή  στην αίθουσα , στα μπαλκόνια και στο διάδρομο.
  • Απαγορεύεται  η παραμονή  στο χώρο του γραφείου.
  • Το φροντιστήριο διατηρεί το δικαίωμα να βγάλει από την αίθουσα διδασκαλίας η και να αποβάλλει οριστικά μαθητή που εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος με την απρεπή του στάση μέσα στην τάξη.
  Από τη γραμματεία μας θα σας δοθεί μια αίτηση εγγραφής, η οποία θα πρέπει να παραδοθεί στο φροντιστήριό μας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη πριν την έναρξη των μαθημάτων. Απαραίτητη μαζί με την αίτηση είναι η προσκόμιση του ελέγχου επίδοσης της προηγούμενης τάξης.

  Ο μαθητής ή οι γονείς του μπορούν να επιλέξουν όλο το πακέτο των μαθημάτων της κάθε τάξης του φροντιστηρίου ή κάποια από τις ομάδες μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορεί αν κριθεί αναγκαίο να αλλάξουν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας μεταξύ των μαθημάτων της ίδιας ομάδας.
  Τα χειμερινά τμήματα ξεκινούν την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και συμπίπτουν με το τέλος της σχολικής χρονιάς μετά την περίοδο των καλοκαιρινών εξετάσεων. Κάποια τμήματα μπορεί να δημιουργηθούν και στη μέση της σχολικής χρονιάς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

  Στις εθνικές εορτές και στις επίσημες σχολικές αργίες το φροντιστήριο παραμένει κλειστό και δεν γίνεται μάθημα.

  Στις γιορτές των Χριστουγέννων το φροντιστήριο κλείνει για δέκα ημέρες ενώ στις γιορτές του Πάσχα περίπου έξι ημέρες.


  Η ώρα διδασκαλίας είναι 50 λεπτά.

  Τα τμήματά μας είναι 7-μελή και οι ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα καθορίζονται από τα προγράμματα σπουδών κάθε τάξης .Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα έχει ως και 3 άτομα θα λειτουργεί με μειωμένο ωράριο.
  Κατά την εγγραφή στο φροντιστήριο θα δίδεται σε κάθε μαθητή μια καρτέλα διδάκτρων. Το κόστος των τμημάτων περιλαμβάνει:

  Τα μηνιαία δίδακτρα που έχουν συμφωνηθεί αναλόγως την τάξη και την επιλογή των μαθημάτων που διδάσκονται.

  Τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλλονται στην γραμματεία στο πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα. Οι μήνες πληρωμής στο φροντιστήριό μας από το Σεπτέμβριο έως και το Μάιο. Όλοι οι μήνες πληρώνονται ολόκληροι με τα συμφωνηθέντα κατά την εγγραφή δίδακτρα.

  Δικαίωμα έκπτωσης έχουν αδέλφια μαθητών καθώς και όσοι προκαταβάλλουν τα δίδακτρα όλου του έτους.

  Κατά την έναρξη της φοίτησης γίνεται συμφωνία για τα μαθήματα και τις υποχρεωτικές ομάδες μαθημάτων που ο κάθε μαθητής επιλέγει χωρίς να μπορεί να μειώσει ή να ξεγραφτεί από τα μαθήματα που ήδη έχει επιλέξει με συνέπεια την μείωση των διδάκτρων που έχει συμφωνήσει με τους διευθυντές κατά την εγγραφή του.

  Επιστροφή διδάκτρων δεν γίνεται σε καμία περίπτωση.
  Η διακοπή φοίτησης θα πρέπει να γίνει γραπτώς στην γραμματεία του φροντιστηρίου μας και να φέρει υπογραφή κηδεμόνα ή οικονομικά υπόχρεου.

  Αν η διακοπή φοίτησης δεν γνωστοποιηθεί μια εβδομάδα πριν την έναρξη του καινούριου μήνα το φροντιστήριο θα λάβει τα δίδακτρα κανονικά λόγω έκδοσης απόδειξης.

  Οι διευθυντές του φροντιστηρίου μπορούν να διακόψουν οποιαδήποτε στιγμή κάποιο μαθητή από το φροντιστήριο εξηγώντας του τους λόγους.

  Τα μαθήματα είναι χωρισμένα σε ομάδες τα οποία ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθεί όπως είναι καθορισμένα από την διεύθυνση.
  • Τα δίδακτρα του φροντιστηρίου είναι καθορισμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του συλλόγου ιδιοκτητών φροντιστηρίων και αφορούν όλη τη σχολική χρονιά.
  • Το συνολικό ποσό έχει κατανεμηθεί σε 9 (οκτώ) ισόποσες δοσεις.
  •  δόση το μήνα Σεπτέμβριο και 9η τον μήνα Μάιο.
  • Στην διάρκεια κάθε μήνα να φροντίζετε την έγκαιρη καταβολή των χρημάτων