Νέο εκπαιδευτικό σύστημα

  • Σας παρουσιάζουμε έναν αναλυτικό πίνακα με τις ομάδες προσανατολισμού και τα πεδία που μπορούν να ανοίξουν οι υποψήφιοι, που θα δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις το 2016.

    Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να διαλέξουν μία ομάδα προσανατολισμού και ένα μάθημα επιλογής από τα αντίστοιχα της κάθε ομάδας ώστε να έχει δικαίωμα επιλογής σχολών από ένα πεδίο. Έχει επίσης την ελευθερία να επιλέξει και ένα ακόμα μάθημα επιλογής (από την ίδια ομάδα προσανατολισμού) και έτσι να έχει την δυνατότητα να δηλώσει σχολές και από δεύτερο πεδίο. Ακολουθεί πίνακας με τα πέντε πεδία: