• 100% Επιτυχία !!!

    Το ποσοστό επιτυχίας πιστοποιεί την ποιότητα σπουδών στο φροντιστήριό μας το οποίο πρωτοπορεί στα φροντιστηριακά δρώμενα της πόλης μας!

    Συγχαρητήρια στους μαθητές μας !

  • Προγράμματα σπουδών

    Φροντιστήριο Χρήστος Παππούς | Πρόγραμμα - Α' Γυμνασίου  Φροντιστήριο Χρήστος Παππούς | Πρόγραμμα - Β' Γυμνασίου  Φροντιστήριο Χρήστος Παππούς | Πρόγραμμα - Γ' Γυμνασίου  Φροντιστήριο Χρήστος Παππούς | Πρόγραμμα - Α' Λυκείου  Φροντιστήριο Χρήστος Παππούς | Πρόγραμμα - Β' Λυκείου  Φροντιστήριο Χρήστος Παππούς | Πρόγραμμα - Γ' Λυκείου